Infographic: 18 gương mặt Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

31/01/2021 14:58

Báo Giao thông giới thiệu infographic 18 đồng chí trúng cử Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng khóa XIII.

Nguyễn Hoàng Anh,  Ngọc Anh,  Tường media