Infographic: 18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

21/07/2021 10:42

Trong 18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, có 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 3 người là nữ, 1 Thượng tướng quân đội, 1 Thiếu tướng công an.

Nhóm phóng viên