Infographic: 3 dự án cao tốc 84.000 tỷ dài bao nhiêu, qua những tỉnh nào?

27/07/2022 06:30

Ba dự án cao tốc trọng điểm với tổng mức đầu tư 84 nghìn tỷ đồng, đi qua địa phận 8 tỉnh, thành, được dành nhiều cơ chế đặc thù để triển khai.

Tường media - Nam Khánh