Infographic: 3 nhân sự thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

03/10/2022 21:25

Trung ương biểu quyết cho thôi tham gia BCH Trung ương khoá XIII đối với các ông Nguyễn Thành Phong, Bùi Nhật Quang và Huỳnh Quốc Việt.

Trần Trung - Tường media