Infographic

Chủ Nhật, 05:14, 15/12/2019

Infographic: 5 dự án ODA giao thông “khủng” nào sắp hoàn thành?

20/02/2019 12:44

Năm 2019, Bộ GTVT sẽ đưa vào khai thác 5 dự án giao thông quy mô lớn, sử dụng nguồn vốn vay ODA, tổng mức đầu tư 54.329 tỷ đồng.

Nội dung Đình Quang
Mỹ thuật Tường Media
Kỹ thuật HTML Hoàng Anh

Đình Quang