Infographic: Asanzo tứ bề cáo buộc

28/10/2019 07:59

Sáng nay, liên ngành (BCĐ 389, Tài chính, Công thương, KHCN...) họp về vụ Asanzo. Liệu lần này CEO Phạm Văn Tam còn khẳng định mình bị oan?

Xuân Thu - Lưu Thủy - Tuấn Anh