Infographic: Cập nhật bản đồ lây nhiễm Covid-19 tại Việt Nam ngày 9/8

06/08/2020 09:50

Thông tin mới nhất về các ca lây nhiễm Covid-19: 355 ca nhiễm mới từ 25/7, 10 ca tử vong, 3 thành phố thực hiện giãn cách.

Bạch Dương