Infographic: Bộ máy Chính phủ sau kiện toàn, 22 thành viên thế hệ 6X

09/04/2021 06:11

Bộ máy Chính phủ gồm 28 thành viên, trong đó 22 người thuộc thế hệ 6X, 2 người thế hệ 7X, trẻ nhất là Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (SN 1976).

Quốc Tuấn,  Nguyễn Hoàng Anh,  Ngọc Anh