Infographic: Chân dung 200 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

31/01/2021 04:02

Báo Giao thông giới thiệu 200 gương mặt ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó có 61 người trúng cử lần đầu.

Nhóm phóng viên