Infographic: Chân dung 48 lãnh đạo cấp cao trong diện lấy phiếu tín nhiệm

24/10/2018 07:19

48 lãnh đạo khối Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và TAND và VKSND Tối cao, KTNN trong diện lấy phiếu tín nhiệm.

Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, một trong những nội dung có ý nghĩa quan trọng được cử tri và nhân dân cả nước rất quan tâm là lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Theo quy định tại điều 18 của Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND năm 2015, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban TVQH, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước. Theo đó, các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn là 50 người.

Tuy nhiên, theo quy định thì sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với người có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng, và hiện nay, có 2 chức danh là Chủ tịch Nước và Bộ trưởng Bộ TT&TT sẽ được QH bầu và phê chuẩn trong Kỳ họp thứ 6, chưa đủ 9 tháng nên Quốc hội sẽ không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ 2 chức danh này. Như vậy, tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội chỉ lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Infographic: Chân dung 48 lãnh đạo cấp cao trong diện lấy phiếu tín nhiệm 1

48 lãnh đạo do Quốc hội bầu, phê chuẩn trong diện lấy phiếu tín nhiệm

Hoài Thu - Mạnh Tường