Infographic: Chân dung Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021- 2026 Nguyễn Văn Thể

28/07/2021 16:18

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó thủ tướng và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành. Ông Nguyễn Văn Thể tiếp tục được giao trọng trách Bộ trưởng Bộ GTVT.

Tường media - Ngọc Anh