Infographic: Chân dung tân Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng

21/10/2022 16:13

Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Nguyễn Văn Thắng, 49 tuổi, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tường media - Phùng Đô