Infographic: Chi tiết 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam vừa phê duyệt

15/07/2022 09:27

12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đi qua 12 tỉnh, thành phố, có tổng chiều dài hơn 723km, tổng mức đầu tư gần 147.000 tỷ đồng.

Nam Khánh - Tường media