Infographic: Chi tiết cách thức đấu giá biển số ô tô

15/11/2022 15:38

Nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá có hiệu lực thi hành từ 1/7/2023 và được thực hiện trong 3 năm.

Tường media