Infographic: Chi tiết hành trình vượt ngục lần thứ 3 của Triệu Quân Sự

01/06/2022 21:39

Lần thứ 3 trốn khỏi trại giam, Triệu Quân Sự 2 lần trộm xe đạp của người dân, khi đang định trốn ra Bắc thì bị phát hiện và bắt giữ.

Phúc Tuấn - Tường media