Infographic: Chi tiết số tiền 21 bị can nhận hối lộ vụ chuyến bay giải cứu

05/04/2023 20:01

21 cựu quan chức, cán bộ của 4 Bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ và 2 địa phương bị cáo buộc nhận hối lộ gần 180 tỉ đồng.

Tường media - Việt Hòa