Infographic: Công cuộc "đốt lò" 10 năm không ngừng nghỉ, diệt vạn quan tham

30/06/2022 06:00

Suốt 10 năm qua, cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra không ngừng nghỉ, không có vùng cấm, bất kể là ai đều không có ngoại lệ.

Tường media - Phùng Đô