Infographic: EST12 - Diễn đàn quốc tế về GTVT & môi trường có gì đặc biệt?

24/10/2019 07:48

Thông tin mới nhất về Diễn đàn liên chính phủ với chủ đề GTVT bền vững và môi trường châu Á (EST12) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ 28-30/10.

Thanh Thúy - Nguyễn Tường