Infographic: Giao thông đường bộ 10 năm tới có những gì?

07/09/2021 09:58

Trong 10 năm tới, sẽ có 5.000km cao tốc, 3.000km đường bộ ven biển hoàn thành; khối lượng vận chuyển hàng hóa, hành khách cũng tăng nhiều lần.

Tường media - Trần Duy