Infographic: Hướng dẫn lưu thông qua nút giao hầm chui Lê Văn Lương- Tố Hữu

05/10/2022 15:47

Phương tiện được đi hai chiều trên nút giao hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 theo hướng đường Lê Văn Lương đi Tố Hữu và ngược lại.

Tường media - Lê Tươi