Infographic: Lời thoại “chất như nước cất” của dàn Táo Quân” nhà Đài

31/01/2021 05:30

Nhìn lại các khuôn mặt của dàn Táo Quân nhà Đài VTV cùng lời thoại “đi vào lòng đất” của các Táo trong một chặng đường dài.

Dung Nguyễn - Hoàng Anh