Infographic: Lưu ý khi đi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ 1/6

19/05/2022 17:24

Từ 1/6 các xe đi trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng cần lưu ý đủ các điều kiện áp dụng thu phí không dừng.

Trần Duy - Tường media