Infographic: Chi tiết mức tiền, thủ tục nhận hỗ trợ khó khăn do Covid-19

26/04/2020 01:10

Thủ tướng vừa ký Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định việc hỗ trợ người dân, chủ doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19.

Tuyết Trịnh