Infographic: Những cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2020

22/12/2020 15:21

Trong năm 2020, nhiều cán bộ cấp cao bị kỷ luật. Trong đó không ít người bị khai trừ ra khỏi Đảng, một số người vướng vòng lao lý.

Trần Trung,  Nguyễn Hoàng Anh,  Tường media