Infographic: Những vị trí tân Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh từng kinh qua

22/07/2022 17:30

Với tỷ lệ 100% phiếu tán thành của đại biểu HĐND, ông Trần Sỹ Thanh, 51 tuổi, chính thức trở thành Chủ tịch UBND TP Hà Nội từ ngày 22/7.

Tường media - Phùng Đô