Infographic: Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng trẻ nhất Chính phủ

08/04/2021 10:41

Ông Nguyễn Thanh Nghị (SN 1976, quê Cà Mau) được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Xây dựng. Ông Nghị là thành viên Chính phủ trẻ tuổi nhất.

Nhóm phóng viên