Infographic: Quy định với người ra/vào Hà Nội, từ Hà Nội đi các tỉnh

26/09/2021 10:35

Quy định với người ra/vào Hà Nội, từ Hà Nội đi các tỉnh được nhiều người quan tâm, nhất là khi mỗi địa phương lại có một quy định khác nhau.

Ngọc Anh - Tường media