Sơ đồ lây nhiễm, danh sách bệnh nhân, chuyến bay có người nhiễm Covid-19

22/03/2020 23:00

Cập nhật danh sách bệnh nhân, sơ đồ lây nhiễm, thông tin chuyến bay có người nhiễm Covid-19 đến tối 22/3.

Nghiêm Phương - Hồng Vân