Infographic: Sơ lược tiểu sử Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên

08/04/2021 10:59

Ông Nguyễn Hồng Diên (SN 1965, quê huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công thương.

Nguyễn Hoàng Anh,  Ngọc Anh,  Tường media