Infographic: Sơ lược tiểu sử Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

08/04/2021 10:53

Ông Bùi Thanh Sơn (SN 1962, quê Hà Nội) được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Nguyễn Hoàng Anh,  Ngọc Anh,  Tường media