Infographic: Sơ lược tiểu sử Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

08/04/2021 13:32

Bà Phạm Thị Thanh Trà (SN 1961, quê Nam Đàn, Nghệ An) được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Nhóm phóng viên