Infographic: Sơ lược tiểu sử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

08/04/2021 10:26

Thượng tướng Phan Văn Giang (SN 1960, quê huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Nguyễn Hoàng Anh,  Ngọc Anh,  Tường media