Infographic: Sơ lược tiểu sử Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

08/04/2021 11:12

Ông Hồ Đức Phớc (SN 1963, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An) được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nhóm phóng viên