Infographic: Sơ lược tiểu sử Chủ tịch nước trẻ nhất lịch sử Võ Văn Thưởng

02/03/2023 10:38

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu ông Võ Văn Thưởng, 53 tuổi, Thường trực Ban Bí thư, giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tường media