Infographic: Sơ lược tiểu sử Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

06/04/2021 16:51

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, với hơn 93% số phiếu tán thành.

Nguyễn Hoàng Anh,  Ngọc Anh,  Tường media