Infographic: Sơ lược tiểu sử tân Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt

12/11/2020 11:29

Ông Huỳnh Thành Đạt, 58 tuổi, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ.

Nhóm phóng viên