Infographic: Sơ lược tiểu sử tân Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh

22/05/2023 18:02

Ông Đặng Quốc Khánh, 47 tuổi, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phùng Đô