Infographic: Sơ lược tiểu sử tân Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà

05/01/2023 17:27

Chiều 5/1, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà làm tân Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Phùng Đô,  Tường media