Infographic: Sơ lược tiểu sử tân Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn

24/07/2022 19:18

Ông Ngô Văn Tuấn, 51 tuổi, được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết bổ nhiệm làm Phó tổng Kiểm toán, phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Tường media - Phùng Đô