Infographic: Sơ lược tiểu sử tân Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy

18/08/2022 09:26

Ông Nguyễn Danh Huy, 48 tuổi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT.

Nam Khánh - Tường media