Infographic: Sơ lược tiểu sử tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn

21/10/2022 16:26

Ông Ngô Văn Tuấn, 51 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh, vừa được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tường media - Phùng Đô