Infographic: Sơ lược tiểu sử Tổng kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh

07/04/2021 10:34

Ông Trần Sỹ Thanh (SN 1971, quê Nghệ An, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) được Quốc hội bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, sáng 7/4.

Nhóm phóng viên