Infographic: Tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

23/10/2018 16:40

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng là Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Infographic: Tiểu sử Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 1

 

.