Infographic

Thứ Hai, 21:09, 09/12/2019

Infographic: Toàn cảnh chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu

06/05/2019 08:48

Thông tin toàn cảnh và những dấu mốc quan trọng nhất của Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 chấn động địa cầu.

Nguyễn Tường - Phương Nhi