Infographic

Thứ Sáu, 03:53, 24/01/2020

Infographic: Toàn cảnh chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chấn động địa cầu

06/05/2019 08:48

Thông tin toàn cảnh và những dấu mốc quan trọng nhất của Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 chấn động địa cầu.

Nguyễn Tường - Phương Nhi