Infographic: Toàn cảnh tiến trình đấu thầu các dự án PPP cao tốc Bắc - Nam

29/07/2020 10:57

Báo Giao thông cung cấp đến bạn đọc toàn cảnh tiến trình đấu thầu các dự án PPP cao tốc Bắc - Nam Bộ GTVT đang rốt ráo triển khai...

Tường media - Đình Quang