[Infographics] Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể

26/10/2017 16:58

Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

[infographics] tiểu sử tân bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể

Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể

Huy Lương