[Infographics] Tiểu sử tân Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái

26/10/2017 19:35

Ông Lê Minh Khái - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu giữ chức vụ Tổng thanh tra Chính phủ

[infographics] tiểu sử tân tổng thanh tra chính phủ lê minh khái

 

Huy Lương- Hà Thành