iPhone nào nguy cơ thành cục gạch sau ngày 3/11?

21/10/2019 13:41

Các chuyên gia giải thích đây được xem là sự kiện Y2K về GPS, gây ảnh hưởng đến tất cả các thiết bị hỗ trợ GPS.

Các thiết bị từ iPhone 5, iPad 4 trở xuống bắt buộc phải cập nhật hệ điều hành nếu không muốn gặp sự cố.

Thông báo của Apple kêu gọi người dùng cập nhật các thiết bị cũ trước ngày 3/11. Nếu không, một số thiết bị của Apple sẽ gặp sự cố về GPS và không thể hiển thị ngày giờ chính xác. Đồng thời, người dùng sẽ không truy cập được các dịch vụ như email, iCloud...

Trên thực tế chỉ có 6 model máy bị ảnh hưởng gồm iPhone 2G, 3G, 3GS, 4, 4S và 5. Ngoài iPhone, những mẫu iPad như 1, 2, 3, 4 và mini cũng thuộc diện bị ảnh hưởng. Các model này đều có tuổi đời trên 7 năm. Người dùng những thiết bị này cần cập nhật phần mềm iOS bản 9.3.6. Những thiết bị khác sẽ phải cập nhật iOS 10.3.4.

Để kiểm tra, người dùng vào Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu và xem phiên bản iOS hiện có. Nếu bản hiện tại không phải 10.3.4 hoặc 9.3.6, người dùng nên cập nhật.

Các chuyên gia giải thích đây được xem là sự kiện Y2K về GPS, gây ảnh hưởng đến tất cả các thiết bị hỗ trợ GPS.

Các hệ thống GPS nói chung đều sử dụng một bộ đếm tuần biến 10 bit. Do đó, chúng chỉ có thể ghi nhận giá trị từ 0 đến 1.023. Khi thiết bị đạt đến tuần 1.024, nếu không được lập trình lại sẽ không thể khởi động hoặc bỏ qua bộ đếm tuần, không thể sử dụng GPS và dữ liệu thời gian.

Bộ đếm tuần đầu tiên được khởi động vào ngày 6/1/1980. Đến ngày 21/8/1999, bộ đếm tuần đầu tiên đã đầy và cần phải đặt lại. Đó được xem là thời điểm kết thúc "kỷ nguyên GPS" đầu tiên. Bộ đếm tuần thứ 2 đã kết thúc vào tháng 4 và 3/11 là hạn cuối cùng các thiết bị dùng bộ đếm cũ được hỗ trợ.

Nhi Anh