IPO Đường sắt Hà Nội: 247.000 cổ phần đã được bán

10/12/2015 19:11

Đường sắt Hà Nội chào bán 11,38 triệu cổ phần nhưng lượng cổ phần bán thành công đạt tỷ lệ thấp.

ipo Đường sắt hà nội: 247.000 cổ phần đã được bán

Đường sắt Hà Nội chưa hấp dẫn được nhà đầu tư tham gia mua cổ phần

Hôm nay (10/12), Công ty TNHH MTV Vận tải đường sắt Hà Nội đã đưa ra 11,38 triệu cổ phần đấu giá lần đầu (IPO) ra công chúng, chiếm 14,21% vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, có 10 nhà đầu tư tham gia đấu giá với tổng số cổ phần đăng ký đặt mua là 247.000 cổ phần, chiếm 2% tổng lượng cổ phần mang ra chào bán.

Tất cả 10 nhà đầu tư là các cá nhân đăng ký tham gia đều trúng giá, mức giá đặt mua cao nhất là 18.000 đồng/cổ phần, thấp nhất là 10.000 đồng/cổ phần (bằng giá khởi điểm), giá trúng đấu giá bình quân là 10.032 đồng/cổ phần; Khối lượng đặt mua cao nhất là 60.000 cổ phần, khối lượng đặt thấp nhất là 1.000 cổ phần.

Như vậy, Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội dự kiến sẽ thu về 2,478 tỷ đồng sau đợt IPO này.

TT