Ít nhất 10 cơ quan kiểm soát 1 dự án BOT

02/06/2016 14:00

Báo Giao thông tổ chức tọa đàm trực tuyến “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các dự án BOT giao thông”.

Báo Giao thông